Rvs-Cde  Raad van State
 

De adviesbevoegdheid van de Raad van State in grondwettelijke aangelegenheden, in historisch perspectief: een inleiding (J. Velaers)

Voor de tekst, klik hier.

Uit: VELAERS, J., De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving: vijftig jaar adviezen aan de wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 1034 p.

Over het boek:
Op 21 september 1948 bracht de Raad van State, afdeling Wetgeving, zijn eerste advies uit. In dit boek onderzoekt de auteur een belangrijk deel van de legisprudentie van de Raad: m.n. de adviezen over grondwettelijke aangelegenheden, gepubliceerd in de Parlementaire Stukken van de wetgevende vergaderingen, zowel van de federale staat, als van de gemeenschappen en gewesten. De eerste bedoeling van de auteur is de rijke, en nog grotendeels onontgonnen, juridische goudmijn, die de legisprudentie van de Raad is, te ontsluiten voor een ruimer publiek. Het boek is opgevat als een artikelsgewijze commentaar op de Grondwet, de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de internationale verdragen inzake mensenrechten. 1950 adviezen over de meest uiteenlopende constitutionele kwesties worden belicht.
Voor meer informatie over het boek: http://www.maklu.be
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}