Rvs-Cde  Raad van State
 

Wat is "juriDict" ?


juriDict ontsluit de juridische inhoud van de rechtspraak van de Raad van State. De databank bevat rechtspunten uit de arresten en uit de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid.

http://juridict.raadvst-consetat.be/

Een trefwoordenlijst in boomstructuur zorgt voor de inhoudelijke ontsluiting. De boomstructuur bestaat uit twee grote takken: een Nederlandstalige structuur die de Nederlandstalige rechtspraak ontsluit en een Franstalige structuur die de Franstalige rechtspraak ontsluit.

juriDict biedt ook zoekmogelijkheden aan waarmee arresten en beschikkingen teruggevonden kunnen worden aan de hand van referentiegegevens, trefwoorden of woorden uit de rechtspunten.

De Nederlandstalige trefwoordenstructuur verzekert de systematische ontsluiting van de arresten vanaf 1 januari 2000, met uitzondering van arresten in vreemdelingenzaken die pas systematisch zijn opgenomen sinds juni 2018 en voordien enkel werden opgenomen als ze belang hadden voor de rechtspraak of voor het juridisch onderzoek. Oudere rechtspraak wordt selectief opgenomen. Procedurearresten worden niet opgenomen. Beschikkingen van niet-toelaatbaarheid worden enkel opgenomen indien zij een belang hebben voor de rechtspraak of voor het juridisch onderzoek.

Meer uitleg over de inhoud en de mogelijkheden van juriDict kan u vinden in de handleiding bij deze toepassing.
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}