Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/01/2022 tot 31/01/2022BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 67884 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67909 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68942 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 68986 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68987 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 69482 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 69812 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 69911 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van gezamenlijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 69972 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 70020 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 70367 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70399 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 70435 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70783 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70802 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tewerkstellingsbeleid)


CF Communauté française


 • 68621 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70074 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 70121 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70203 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Tewerkstellingsbeleid)
 • 70286 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 70016 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70556 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Mindervaliden)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 70466 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Sport e.a.) [Deutsch]
 • 70483 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezinsbijslagen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 69273 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Auteursrechten)
 • 69470 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 69492 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 69503 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 69709 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 69711 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 69755 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 69826 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69827 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69828 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69961 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 70023 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Post)
 • 70025 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Post)
 • 70027 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Post)
 • 70049 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70050 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 70094 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 70143 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70170 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 70171 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 70177 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70218 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 70225 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70265 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 70266 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 70269 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 70300 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 70306 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 70307 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 70316 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 70342 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 70345 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70346 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70347 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70348 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70349 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70356 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 70368 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 70394 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 70419 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70421 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 70436 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70465 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70484 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 70487 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 70499 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 70504 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70512 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70527 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70529 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70530 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70541 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 70558 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsopdrachten)
 • 70560 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 70561 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70567 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 70573 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 70591 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70658 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70661 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70672 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70712 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70742 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70745 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70779 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 70786 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 70822 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 69369 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 69981 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van gezamenlijke ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Ondergeschikte besturen)
 • 70010 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70194 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 70382 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 70400 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Sport e.a.)
 • 70423 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 70456 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 70588 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Sport e.a.)
 • 70655 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70689 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Ambtenarenzaken)
 • 70784 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70816 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Sport e.a.)
 • 70831 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PW Parlement Wallon


 • 70429 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)


RW Région wallonne


 • 69928 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70167 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70259 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70311 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 70323 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70357 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70402 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 70481 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70482 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70708 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 69959 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 70005 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70200 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70241 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70253 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 70263 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Sport e.a.)
 • 70276 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 70289 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Jeugdbeleid)
 • 70383 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70478 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70490 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 70544 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70605 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70649 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 70834 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)


VP Vlaams Parlement


 • 70725 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 
© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}