Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/03/2022 tot 31/03/2022BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 68331 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 69417 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 70098 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 70120 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 70191 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 70192 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 70224 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70341 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70414 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 70819 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71000 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)


CF Communauté française


 • 70136 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70377 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70509 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70510 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70667 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70704 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70748 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70837 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 71019 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71020 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 67139 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Sport e.a.)
 • 67163 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 70577 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Vorming e.a.)
 • 70706 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Mindervaliden)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 69890 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Energiebeleid) [Deutsch]
 • 70453 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Ruimtelijke ordening) [Deutsch]
 • 70492 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 66668 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66810 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66811 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69544 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69571 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 69915 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 69986 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Post)
 • 70047 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Staatsveiligheid)
 • 70088 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70217 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 70243 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 70281 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 70283 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 70284 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 70337 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wegverkeer)
 • 70338 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Wegverkeer)
 • 70350 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 70403 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 70418 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Dierengezondheid)
 • 70497 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 70498 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 70503 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 70528 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 70543 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 70553 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 70579 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - OCMW)
 • 70601 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Noordzee)
 • 70637 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Personen met een handicap)
 • 70638 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70647 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 70666 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70668 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 70677 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 70711 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 70751 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 70781 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70782 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 70787 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70789 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 70805 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70807 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wetenschapsbeleid)
 • 70810 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 70812 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70814 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 70818 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 70823 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 70830 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70833 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70840 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 70852 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70853 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70854 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70861 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 70864 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70865 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70866 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 70867 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70874 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 70882 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70883 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70884 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70885 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70887 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wegverkeer)
 • 70888 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 70895 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70923 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Organisatie federale overheid)
 • 70926 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 70938 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 70948 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70978 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70983 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70987 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70992 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71011 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71036 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71072 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71087 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 71133 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71147 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71149 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 71173 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 70815 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 70871 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 70158 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
 • 70855 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Verkiezingen)
 • 70858 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Staatshervorming)
 • 70869 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70870 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 70915 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70916 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71001 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Verzekeringen)


RW Région wallonne


 • 69580 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 70358 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 70424 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 70426 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 70428 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 70534 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70546 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70548 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70624 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70629 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70797 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 70907 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70908 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70917 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 70947 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Vorming e.a.)
 • 70972 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 71150 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


SE Senaat


 • 69834 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van bijzondere wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70723 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Gebruik der talen in bestuurszaken)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 69387 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 69845 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70277 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 70292 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 70378 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 70407 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 70432 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 70441 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70450 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70452 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70460 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 70493 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 70502 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 70507 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70513 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 70515 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 70526 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70592 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Schone kunsten)
 • 70606 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 70610 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 70659 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70687 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 70696 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70702 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70707 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70732 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70735 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 70736 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 70743 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Sport e.a.)
 • 70746 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 70750 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70772 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 70804 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 70825 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Sport e.a.)
 • 70836 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 70846 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 70849 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70942 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70958 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71004 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71039 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Sport e.a.)
 
© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}