Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/08/2022 tot 31/08/2022BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 70152 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Openbare werken en vervoer)
 • 70195 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 70454 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 71062 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbaarheid van bestuur)
 • 71094 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71151 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 71281 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 71372 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 71557 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)


CF Communauté française


 • 71112 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71240 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71269 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 71286 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71319 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 71338 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 71353 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71354 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71370 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71422 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71485 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 71532 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71572 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 71573 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 71609 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 71623 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Communauté française - Justitiehuizen)


FR Federale regering


 • 66413 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70058 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 70107 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Notariaat)
 • 70826 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Eervolle onderscheidingen)
 • 70952 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 70986 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71005 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 71006 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 71009 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 71010 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 71118 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71164 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 71232 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 71233 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 71249 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71333 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 71378 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 71383 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verzekeringen)
 • 71396 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 71420 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 71421 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71426 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71428 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 71452 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 71467 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71470 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71471 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 71486 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 71490 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71495 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 71496 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 71498 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 71585 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71586 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71594 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71617 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71618 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71643 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71645 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71647 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71652 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71710 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71761 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 71771 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsopdrachten)
 • 71847 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71886 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71888 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 71889 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71968 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 72076 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 69817 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Openbaarheid van bestuur)
 • 69818 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 69978 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Ondergeschikte besturen)
 • 70211 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 71357 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71514 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
RW Région wallonne


 • 71377 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Gezinsbijslagen)
 • 71472 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 71473 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 71543 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Landinrichting en natuurbehoud)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 70739 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70768 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 71130 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 71156 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 71261 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71282 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 71462 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71511 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Jeugdbeleid)
 • 71579 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71601 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 71931 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 
© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}