Rvs-Cde  Raad van State
 

Memorie van antwoord en administratief dossier

De griffie brengt het verzoekschrift ter kennis van de verwerende partij. Deze beschikt dan over een termijn van zestig dagen om een memorie van antwoord in te dienen, waarin ze de ontvankelijkheid van het beroep kan betwisten en de wettigheid van haar beslissing kan verdedigen. Ze moet binnen dezelfde termijn het administratief dossier neerleggen, dat de documenten bevat die nodig zijn om de feitelijke omstandigheden van de zaak, het verloop van de procedure, en alle handelingen die tot de bestreden beslissing hebben geleid te kunnen beoordelen.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}