Rvs-Cde  Raad van State
 

Memorie van wederantwoord - toelichtende memorie

De griffie brengt de memorie van antwoord ter kennis van de verzoekende partij, die over een termijn van zestig dagen beschikt om een memorie van wederantwoord in te dienen. Deze memorie is vooral bedoeld om te antwoorden op het verweer van de overheid, en kan daarnaast enkel nadere verduidelijkingen van het verzoekschrift bevatten, tenzij er bijvoorbeeld nieuwe gegevens aan het licht zouden zijn gekomen na het indienen van het verzoekschrift. Als de verwerende partij geen memorie van antwoord zou hebben ingediend, zal aan de verzoekende partij toch gevraagd worden om een toelichtende memorie in te dienen. Als er geen tijdige memorie van wederantwoord of toelichtende memorie wordt ingediend, zal worden aangenomen dat de verzoekende partij geen belang meer heeft bij de zaak, en zal haar beroep worden verworpen.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}