Rvs-Cde  Raad van State
 

Verzoek tot voortzetting van de procedure - laatste memories

Als deze partij niet binnen een termijn van dertig dagen na de betekening van het verslag uitdrukkelijk vraagt om de procedure verder te zetten, kan de Raad van State zonder verdere debatten uitspraak doen overeenkomstig het voorstel van de auditeur. Binnen diezelfde termijn kan de in het verslag in het ongelijk gestelde partij ook een laatste memorie indienen met haar argumenten tegen deze beoordeling.

Wanneer er gevraagd wordt om de procedure verder te zetten, wordt het verslag ook ter kennis van de andere partijen gebracht, samen met de laatste memorie die zou zijn ingediend. Die andere partijen kunnen dan binnen een termijn van dertig dagen zelf ook een laatste memorie indienen.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}