Rvs-Cde  Raad van State
 

Rechtsplegingsvergoeding

De Raad van State kan aan de in het ongelijk gestelde verzoekende of verwerende partij opleggen om aan de in het gelijk gestelde partij een rechtsplegingsvergoeding te betalen. Dit is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Hiervoor is een basisbedrag vastgesteld, dat naargelang de omstandigheden van de zaak, en binnen bepaalde grenzen, kan worden verhoogd of verlaagd. Deze vergoeding kan niet worden toegekend of opgelegd aan een tussenkomende partij.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}