Rvs-Cde  Raad van State
 

Inhoud


De handleiding bestaat uit zes delen:

    a)    het eerste deel bevat algemene regels op het vlak van de redactiemethode en het correcte taalgebruik;

    b)    het tweede deel geeft algemene wetgevingstechnische regels die van toepassing zijn ongeacht de structuur van de wetgevende en reglementaire teksten. Die regels betreffen de keuze van de soort tekst (vb.: wat de federale overheid betreft, de keuze tussen een wet en een koninklijk besluit), de na te streven mate van gedetailleerdheid en de vorm waarin de nieuwe bepalingen het best worden gegoten (op zichzelf staande bepalingen, wijzigings-, opheffings- of intrekkingsbepalingen);

    c)    Het derde deel is het hart van de handleiding. Het werkt hoofdzakelijk in detail de wetgevingstechnische regels met betrekking tot de bestanddelen van de structuur  van wetgevende en reglementaire teksten uit. Het opschrift, de aanhef, het dispositief en de bijlagen worden onder de loep genomen;

    d)    in het vierde deel wordt aandacht besteed aan de wetgevingstechnische regels die gelden voor bijzondere problemen, zoals de instemming met verdragen, de omzetting van Europese richtlijnen, de wetgeving door verwijzing, coördinaties en codificaties;

    e)    het vijfde deel bevat formules en modellen van besluiten die de wetgevingstechnische regels toelichten en aanvullen;

    f)    het zesde deel beschrijft de grote lijnen van de adviesprocedure voor de afdeling wetgeving van de Raad van State en geeft aanbevelingen om van deze afdeling efficiëntere hulp te krijgen.

In de bijlagen bij de handleiding worden modelbrieven in verband met adviesaanvragen aan de Raad van State voorgesteld.
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}