Rvs-Cde  Raad van State
 

Wijze waarop op de vragen geantwoord wordt


De handleiding geeft zo precies mogelijk en pedagogisch verantwoord antwoord op de vragen van de opstellers :
            
    a)    de antwoorden op de vragen zijn in het algemeen zo geformuleerd dat vertrokken wordt van de concrete gevallen, waarmee de opstellers kunnen worden geconfronteerd en vervolgens wordt uitgelegd op welke wijze moet gehandeld worden met betrekking tot elk geval;

    b)    om de problemen en de voorgestelde oplossingen beter te begrijpen worden talrijke voorbeelden gegeven, waarbij zowel de voorbeelden die men best volgt als deze die men best vermijdt, aan bod komen;

    c)    technische termen worden gedefinieerd (op zichzelf staande bepaling, wijzigingsbepaling, opheffing, intrekking, rechtsgrond);

    d)    teneinde de opstellers te overtuigen de aanbevelingen te volgen, wordt voor deze een rechtvaardiging gegeven: ofwel worden de juridische regels die de aanbevelingen ondersteunen aangegeven, ofwel wordt vermeld wat de voordelen zijn van het volgen van de aanbevelingen en de nadelen van het niet volgen ervan.
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}