Rvs-Cde  Staatsrat
 

Elektronische Bibliothek


BOON, R., De Raad van State in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk, Diss. Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen, Brüssel,1977.

BOUVIER, Ph., La naissance du Conseil d'État de Belgique: une histoire française?, Brüssel, Bruylant, 2012, 171-174.

BUYSE, P., "Betere taal is beter recht" in Paul Buyse 70 jaar, UGA.

DELPEREE, F., "Le Conseil d'État a quarante ans", A.P.T. 1987, 124-135 . Bruylant

D'HOOGHE, D. und WAGNER, K., "The administrative Courts and Tribunals" in Craenen, G. (Hrsg.), The institutions of Federal Belgium, Löwen, Acco, 2001, 114-121.

JADOT, B. und VAN NIEUWENHOVE, J., "De afdeling wetgeving van de Raad van State gezien van binnenuit", in Wintgens, L. (Hrsg.), De adviesbevoegdheid van de Raad van State, Brügge, La Charte, 2003, 61-116.

LEROY, M., Contentieux administratif, Brüssel, Bruylant, 2004, 538-547.

LEWALLE, P., Contentieux administratif, Larcier,2002.

MAGITS, M., "De Raad van State in historisch perspectief" in Wintgens, L. (Hrsg.), De adviesbevoegdheid van de Raad van State, Brügge, Die Keure, 2003, 1-37.

MULLER, F., "Henri Velge, l'artisan du Conseil d'État belge (1911-1946)", Revue belge d'histoire contemporaine, 2007, 143-174.

PAS, W. u.a., "art.160 GW" in Geannoteerde wetboeken: De GrondwetLa Charte, 1998.

RÉUNION DES CONSEILS D’ETAT DU BENELUX ET DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU LUXEMBOURG, Les sanctions administratives en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas Analyse comparée, Brüssel, 2011.

SCHRAM, F., Begrenzingen aan de openbaarheid van bestuur: een analyse en vergelijking van de internrechtelijke openbaarheidsregeling in het Belgisch recht, unveröffentlicht, Diss. Doct. KUL, 2002, 779-781.

SIRJACOBS, I. und VANDEN BOSCH, H., "Introduction sur le contentieux administratif", in Les juridictions administratives en Belgique depuis 1795, Brüssel, Archives générales du Royaume, 2006, 84-127.

SMETS, J., "De verhouding van het Arbitragehof tot de verwijzende rechter in het prejudiciële contentieux", T.B.P. 2005, 227-245. Kluwer.

SUETENS, J., "Plechtige instelling van de Raad van State: rede van de heer voorzitter J. Suetens", RW 1948, 129-136. Intersentia.

VAN DAMME, M., "The Council of State: Institution on the Junction of Three Traditional Powers of The State" in Vande Lanotte, J. (Hrsg.), The Principle of Equality: a South African and Belgian Perspective, Maklu, 2001, 71-88 .

VAN NIEUWENHOVE, J., "Adviseren tegen de klok? De nieuwe adviesprocedure voor de afdeling wetgeving van de Raad van State", T.V.W. 2003, 437-451. Kluwer.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2005)", T.V.W. 2006, 173-197. Kluwer.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2004)", T.V.W. 2005, 173-197. Kluwer.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2003)", T.V.W. 2004, 147-166. Kluwer.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2002)", T.V.W. 2003, 204.225. Kluwer.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2001)", T.V.W. 2002, 148-160. Kluwer.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2000)", T.V.W. 2001, 3-12. Kluwer.

VAN NIEUWENHOVE, J., "'Binnen de korte tijd die hem is toegemeten ... '. Knelpunten in de werking van de afdeling wetgeving van de Raad van State", T.V.W. 2001, 325-342. Kluwer.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Commentaar bij de artikelen 2-6bis en 79-85bis R.v.St.-Wet"  in Commentaar Publiek Procesrecht, Mechelen, Kluwer, 2004.

VELAERS, J., "De adviesbevoegdheid van de Raad van State in grondwettelijke aangelegenheden, in historisch perspectief: een inleiding" in Velaers, J. (Hrsg.), De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving: vijftig jaar adviezen aan de wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het ArbitragehofMaklu, 1999, 19-36.

VERBIEST, D., "Jurisdictionele rechtsbescherming tegen de overheid: is monisme de remedie?", RW 2003-2004, 1241-1256. Intersentia.

VERBIEST, D., "Jurisdictionele rechtsbescherming: monistische droom en dualistische realiteit", TBP 2009/5, 287-303. Kluwer.

 
© Staatsrat, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}