Rvs-Cde  Raad van State
 

Het auditoraat


Het auditoraat bestaat uit een auditeur-generaal, een adjunct-auditeur-generaal, veertien eerste auditeurs-afdelingshoofden, en zesennegentig eerste auditeurs, auditeurs of adjunct-auditeurs. De loopbaan van magistraat bij het auditoraat vangt aan met een benoeming tot adjunct-auditeur na een vergelijkend examen.

Bij de afdeling Bestuursrechtspraak zijn de leden van het auditoraat belast met het onderzoek van de zaken. Ze maken een verslag op over de zaak en geven hun advies in openbare terechtzitting op het einde van de debatten. Bovendien zien zij erop toe dat de voorafgaande maatregelen vervuld worden.

Bij de afdeling Wetgeving maken de leden van het auditoraat een verslag op over de teksten die om advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Zij nemen aan de debatten deel  met raadgevende stem.

De leden van het auditoraat vervullen hun taak in samenwerking met de Raad, doch in een geest van onafhankelijkheid.

Ze zijn ook belast met het bijhouden van de documentatie over de rechtspraak en de adviezen en moeten zorgen voor het nader uitwerken en het verspreiden van de beginselen van de wetgevingstechniek.

De auditeur-generaal en de adjunct-auditeur-generaal verdelen de zaken onder de leden van het auditoraat en leiden de werkzaamheden. De eerste auditeurs-afdelingshoofden nemen deel aan die leiding.

Het auditoraat heeft afdelingen volgens de taal, de taken of het type van geschil. Elke afdeling wordt geleid door een eerste auditeur-afdelingshoofd.
24 leden van het auditoraat zijn bij voorrang aangesteld bij de afdeling Wetgeving (12N+12F).

Bestuurlijk attachés - juristen en documentalisten staan de leden van het auditoraat bij. Het secretariaat van het auditoraat verleent administratieve ondersteuning bij die taken.

Samenstelling van de Nederlandstalige afdelingen
Samenstelling van de Franstalige afdelingen

Lees ook de volgende artikels van de gecoördineerde wetten:

  • art. 69
  • art. 71
  • art. 75
  • art. 76 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}