Rvs-Cde  Raad van State
 

Schadevergoeding tot herstel

Wie de nietigverklaring vraagt van een beslissing, kan vragen dat hem een schadevergoeding zou worden toegekend, tot herstel van het nadeel dat hij heeft geleden door de onwettigheid. De schadevergoeding kan worden gevraagd in het verzoekschrift tot nietigverklaring, in de loop van de procedure, of uiterlijk zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarin de onwettigheid wordt vastgesteld. De procedureregels verschillen enigszins naargelang het tijdstip waarop het verzoek wordt ingediend (zie daarvoor de artikelen 25/1, 25/2 en 25/3 van de algemene procedureregeling). Het verzoek tot schadevergoeding moet onder meer een uiteenzetting bevatten van het nadeel tot herstel van hetwelk de vergoeding wordt gevraagd.

Indien mogelijk beslist de Raad van State in het arrest waarin de onwettigheid wordt vastgesteld ook over de schadevergoeding. Als dit nog niet mogelijk is, beslist hij binnen twaalf maanden na de kennisgeving van dat arrest. Hij houdt daarbij rekening met alle omstandigheden van openbaar en particulier belang.

Na een verzoek tot schadevergoeding kan de indiener geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering meer instellen bij de gewone rechter betreffende dezelfde nadeel. Wie reeds een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering heeft ingesteld bij de gewone rechter, kan geen schadevergoeding meer vragen aan de Raad van State.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}