Rvs-Cde  Raad van State
 

Vordering in het verzoekschrift tot nietigverklaring

Als de vordering tot schorsing wordt ingediend in het verzoekschrift tot nietigverklaring, moet in het opschrift daarvan duidelijk worden vermeld dat het zowel een ‘beroep tot nietigverklaring’ als een ‘vordering tot schorsing’ betreft. Er moet ook worden uiteengezet waarom de zaak te spoedeisend is om enkel in een beroep tot nietigverklaring te worden behandeld. Bij een verzoekschrift tot nietigverklaring dat ook een vordering tot schorsing bevat moeten er negen eensluidend verklaarde afschriften worden gevoegd.  

Nota met opmerkingen – administratief dossier

De griffie brengt het verzoekschrift ter kennis van de verwerende partij. Deze beschikt  over een termijn van vijftien dagen om een nota met opmerkingen in te dienen, en ze moet binnen dezelfde termijn het administratief dossier neerleggen.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}