Rvs-Cde  Raad van State
 

Beginselen van de wetgevingstechniek

Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten


U kunt de elektronische versie van deze handleiding hier in PDF-formaat downloaden:
Wetgevingstechniek
 
Bladwijzers
en hyperlinks laten u toe om vlot doorheen het document te navigeren. Om gemakkelijk een antwoord te vinden, raadpleegt u best de index: de eerste letter van elk sleutelwoord staat op het einde van de lijst van de bladwijzers.

Deze handleiding is bestemd voor de personen die wetgevende en reglementaire teksten opstellen voor de federale overheid en de deelgebieden.

Ze formuleert in hoofdzaak regels van wetgevingstechniek, of anders gezegd aanbevelingen met betrekking tot de beste manier om de regels die de overheden voor ogen hebben, om te zetten in een juridische vorm.
                   
Deze nieuwe handleiding vervangt de circulaire inzake wetgevingstechniek van 2001, waarvan zowel de inhoud als de vorm volledig werden herwerkt om de opstellers van regelgevende teksten op een efficiëntere manier te helpen.

Wat de inhoud betreft, geeft de handleiding een antwoord op zoveel mogelijk concrete vragen. Enkele inhoudelijke wijzigingen werden aangebracht aan de aanbevelingen van 2001.

Wat de vorm betreft, zorgt de  handleiding ervoor om precies en pedagogisch verantwoord op de vragen te antwoorden.

U kunt uw opmerkingen en suggesties toezenden aan het volgende e-mailadres:
wetgevingstechniek@raadvanstate.be.


 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}